Українці святкують Колодій (Масницю)! Козацьке селище «Мамаєва Слобода» запрошує відзначити «Бабський тиждень» з варениками – так як робили наші прадіди!
Дата події: 17 та 18 лютого 2018 року

Ви маєте знати, що в Україні на Масницю (Колодій), з давніх давен «Вареник з сиром та сметаною чи вершковим маслом» був головною стравою!

Ласкаво запрошуємо на козацький «Колодій» – «Масницю»!

Початок народних гулянь в «Мамаєвій Слободі» як 17 так і 18 лютого 2018 року о 12–00. 

Хоче­мо при­на­гі­дно нага­да­ти, що Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» зна­хо­ди­ться пра­кти­чно в сер­ці сто­ли­ці Укра­ї­ни, всьо­го за сім кіло­ме­трів від вули­ці Хре­ща­тик в мальов­ни­чо­му урочи­щі, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, за адре­сою: вул.. Михай­ла Дон­ця, 2 (Від­ра­дний). Їха­ти шість зупи­нок 27 тро­лей­бу­сом від метро «Шуляв­ська».

У нас на Колодій (Масницю), як 17 так і 18 лютого, себто в суботу та неділю неодружена молодь буде «волочити Колодку» та їсти вареники з сиром, маслом чи сметаною, як то здавна велося у нас на козацькій Вкраїні серед гордих чубатих слов‘ян!

Також під супровід троїстих музик, фольклорних колективів, жартівливих молодиць та веселих дівчат з парубками ми будемо танцювати, співати, пити, гуляти, гарні мислі мати!

Саме так святкували Колодій (Масницю) на наших землях ще, напевне, з доби матріархату, коли вшановували Велику Богиню Матір (Макошу). Чоловіки впродовж всього «Бабського тижня» ставали «підкаблучниками», однак не переставали бути гордими чубатими воїнами-козаками!

Кожна  нео­дру­же­на дів­чи­на та пару­бок отри­ма­ють на ярмар­ко­во­му май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» колод­ку, яку прив’яжуть до лівої руки. «Вла­сни­ки» цієї колод­ки мусять зна­йти доро­гу до «Шин­ку – коса над чар­кою», де на них  чека­ти­муть не тіль­ки тро­їсті музи­ки, але й часту­ва­н­ня та жар­ти весе­лих моло­диць (всі вла­сни­ки «коло­док» будуть часту­ва­тись слив’янкою чи вишня­ком, або й медо­ву­хою). Це все від­бу­ва­ти­ме­ться біля «сви­ня­чо­го пере­ла­зу», що веде до «Шин­ку – коса над чар­кою».

На «Мама­є­вій Сло­бо­ді» також будуть про­во­ди­тись наро­дні гуля­н­ня та вари­ти­ме­ться в здо­ро­ве­зних каза­нах, із кіль­кох видів круп, слав­но­зві­сна коза­цька каша «Тете­ря», варе­ни­ки з сиром, нали­сни­ки, пиріж­ки із сиром, сир­ни­ки та інші істо­ри­чні стра­ви із сира та масла, бо ж Масни­ця!

Голов­ною стра­вою на Коло­дій (Масни­цю) будуть варе­ни­ки з сиром та сме­та­ною!

Ну і зви­чай­но всі охо­чі змо­жуть ску­шту­ва­ти тут же ж зва­ре­ний на від­кри­то­му вогні дав­ній коза­цький хміль­ний напій «Мусу­лєс» (глін­твейн), або ж медо­ву­ху чи сливову налив­ку. 

Також за бажа­н­ням, змо­же­те гай­ну­ти вули­ця­ми «Мама­є­вої Сло­бо­ди» на запря­жених кінь­ми санях чи возі, або ж вер­хи на коні спіль­но з коза­ком, пострі­ля­ти з татар­сько­го лука, вивчи­ти якийсь укра­їн­ський наро­дний танець, вла­сно­руч змай­стру­ва­ти ляль­ку-мотан­ку,  пока­та­ти сво­їх дітей на вели­че­зній гой­дал­ці чи потор­гу­ва­тись із пере­ку­пка­ми, при­дбав­ши собі тра­ди­цій­ні укра­їн­ські суве­ні­ри на Слобід­сько­му ярмар­ко­во­му май­да­ні.  

Фоль­клор­ні коле­кти­ви дів­чат-коза­чок та доте­пних моло­диць допо­мо­жуть Вам від­чу­ти атмо­сфе­ру сере­дньо­ві­чної Над­дні­прян­щи­ни в пері­од свя­тку­ва­н­ня Коло­дія (Масни­ці) на «Баб­ський тиждень»!

Відсвяткуємо Колодій (Масляну) так же ж весело, як це вміли робити наші прабабусі, коли були ще дівками! 

Давайте спільно згадаємо добу матріархату, коли кожен воїн-козак впродовж всього «Бабського тижня» на Колодій був «підкаблучником», але не переставав бути мужнім чубатим воїном!

Благослови, Велика Мати, Колодій справляти, жінок величати!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

150грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнВимушені переселенці
 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
  Крім організованих груп
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани війни з Росією
  та їхні діти. За наявності посвідчення учасника бойових дій (УБД)

Придбати квитки

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»